Šta je to isceljivanje?

Sveukupna ravnoteža duha, duše, psihe i tela jedini je pravi put do zdravog bića.

Isceljivanje je proces koji se odvija na višim nivoima. Bolest je samo znak da negde u energetsko-vibracionim tokovima postoje zatamnjenja. Uklanjanjem istih, dolazi do isceljivanja tela. Zvanična medicina se fokusira na telesne manifestacije bolesti, a one psihičke, koje opet utiču na telo, isto tako posmatra kao pojavu koja se sanira lekovima. Međutim, presudno je odgovoriti na pitanje zašto se oboljenje uopšte pojavilo, koji je njegov uzrok u energetskom polju čoveka, i tek tada možemo pristupiti izlečenju.

Kako se odvija isceljivanje?

Kao terapeut, primenjujem prvenstveno lečenje ljudi Energijama Svetla, koje su dostupne svima nama u svakom trenutku. Pošto smo kao ljudska vrsta najčešće zarobljeni materijalnim svetom, otuđili smo se od misli o energijama i dodira sa njima. I savremena nauka potvrđuje da je sve što postoji neki oblik energije, te je i sam čovek energetsko biće. Kada u njemu energetske životne sile deluju ispravno i ništa ih ne ometa, on je zdrav na svim poljima. Kada se pojavi neki problem, to je prvi znak da su energetski tokovi u čoveku oštećeni i da treba pristupiti njihovom regenerisanju.

Rad sa Energijama Svetla nije nikakva mistika. Jednostavnim tehnikama stupam u dodir sa Energijama Svetla i usmeravam ih ka ličnosti sa kojom radim, a dalji proces isceljivanja odvija se svojim tkom. Zahvaljujući napretku tehnologije i pojavi PIP kamere, sada je moguće isceljujuće energije videti u obliku svetlosnih pojava koje obavijaju čovekovo telo i kreću se po svojim putanjama.

Važno je naglasiti da za sam proces isceljivanja Energijama Svetla nije neophodno da budem u fizičkom dodiru sa pacijentom, već da je on moguć i radom “na daljinu”.

Pogledaj video

Kako započeti rešavanje problema?

Moj osnovni isceliteljski rad bazira se na znanjima iz Učenja Vatre. Postala sam terapeut pre 25 godina, kada sam se i upoznala sa ovim drevnim učenjem. O tome kako lečiti čoveka dolazi preko informativnog razgovora. Dovoljan je datum i godina rođenja da se utvrde jake i slabe čovekove strane. Od pojedinca do pojedinca zavisi kakvu terapiju dalje preporučujem. U početnoj fazi isceljivanja pomažem pacijentu da dođe u kontakt sa Energijama Svetla, a za dalje isceljenje preporučujem pijenje Čajeva po Učenju Vatre.

Čajevi po Učenju Vatre

Svetlonoša

Radeći sa ljudima vremenom sam došla do zaključka da je onima, kojima je energetsko polje veoma oslabljeno ili suviše zatamnjeno, potreban pojačan dodir sa isceljujućim Energijama Svetla i neka vrsta konstante zaštite od svega što bi moglo loše uticati na njihovo energetsko polje. Nismo svi isti i nismo svi jednako otporni na spoljašnje uticaje. Kao rešenje za takve pojave iznedrio se privezak – amajlija: Svetlonoša. On je nosilac energetskih programa koji štite osobu od spoljašnjih faktora koji ugrožavaju njen energetski sastav, odnosno štete mu, ali i od manje ili više svesnih unutrašnjih obrazaca mišljenja i osećanja koji donose neželjene posledice.

Svetlonoša

Konsultacije

Ukoliko ste zainteresovani za rad sa mnom, slobodno me kontaktirajte emailom, putem telefona ili Fejsbuk stranice. Stojim Vam na raspolaganju za sva pitanja, informativni razgovor ili konkretnu terapiju.

 

+38164 3430171