Šta je Ples Vatre ?

Prema Učenju Vatre, postoje tri elementa života: mišljenje, disanje i kretanje. Ples Vatre objedinjuje sva tri elementa.

Misao je u Plesu Vatre zapravo mantra. Dok se praktikuje Ples Vatre prati se strogo određen ritam disanja i strogo određeno kretanje. Kada se tri elementa sinhronizuju i dođu do svoje savršene strukture, počinje da deluje nešto čudesno, nešto što će svak od nas osetiti vrlo brzo pošto počne sa praktikovanjem.

Šta se zapravo događa? Aktivira se Veliki Zakon Bezgraničnosti koji glasi: “Kada se Bezgranično dosegne, Ono se udvostruči”. Onoga trenutka kada se ostvari sinhronizacija sva tri elementa života, na trenutak se dodiruje Bezgranično. U tom dodirivanju Ono se udvostruči i dvostruko većom snagom deluje na čoveka. Ali ne samo na onog koji primenjuje Ples Vatre. Deluje i na sve ljude sveta tako što umanjuje agresivnost i vodi ih do njihove unutrašnje prirode.

Praktikujući svaku od vežbi Plesa Vatre, praktikant osvetljava Kvalitet Duha kojem ona pripada. Spoznaje dublji deo sebe, čisti ga, osvetljava, budi njegove potencijale. Taj put koji se prelazi Plesom Vatre treba da bude put u samog čoveka, da znači samospoznaju, ljubav prema svemu što postoji.

Terapijsko dejstvo Plesa Vatre

Kod zdravih ljudi, redovno parktikovanje vežbi dovodi do jačanja onih organa i delova tela na koje se pojedina vežba odnosi, a kod bolesnih sigurno dolazi do poboljšanja stanja.

Postoji 12 vežbi koje istovremeno utiču na jedan kvalitet duha i na određene organe i delove tela. Nabrojaćemo ih.

Vežba Erosa – koristi se protiv svih poljnih bolesti, a istovremeno protiv impotencije i steriliteta. Kada čovek ima kompleks niže vrednosti, ona taj kompleks umanjuje.

Vežba Ptice – koristi se radi stabilizacije nervnog sistema, protiv epilepsije. Bitno jača koncentraciju. Povoljno utiče na ruke, noge i celu kičmu.

Vežba Feniksa – namenjena je za sve vrste mentalnih bolesti, kao što su šizofrenija, epilepsija i slično; za sve vrste psihosomatskih smetnji – čir na stomaku, nevolje sa žuči itd.

Vežba Ljubavi – ona deluje veoma povoljno na pluća i srce, dovodi do većeg stepena razumevanja između čoveka i sveta koji ga okružuje kada ima nevolja sa uključenošću u život, kada ne može da se prilagodi vetu.

Vežba Nevidljivosti – umanjuje ili sasvim odstranjuje uzroke i posledice “napada” na čoveka u vidu energetskih vibracija.

Vežba Sudije – deluje na torokalnu i cevikalnu kičmu i ruke, pomalo i na srce.

Vežba Progresivnosti – opšta vežba zdravlja. Jača biološki potencijal, imunološki sistem, našu sposobnost da se odupremo bolestima.

Vežba Merkura – pomaže kod niskog pritiska, nevolja sa zaboravljanjem, snalaženjem i adaptiranjem na prostor.

Vežba Stabilnosti ili Planine – utiče na krvni pritisak, noge, lumbalnu kičmu i bubrege. Podiže odmah pritisak kod osoba sa niskim pritiskom, a kod osoba sa visokim pritiskom ne izaziva dalja povišenja.

Vežba Jezera ili Formativnosti – daje zdrav kostur i jetru, dobra je za lečenje posledica alkoholizma, narkomanije ili duševnih otrova.

Vežba Vetra – izvanredna je za sve vrste psihosomatskih smetnji, dobra je za osobe koje imaju čir na stomaku ili nevolja sa sistemom za varenje.

Vežba Štapa – uperena je protiv cista, čireva, tumora.

Pravilno disanje i elementi pokreta

Kada se radi bilo koja vežba Plesa Vatre, veoma je važno pravilno disanje. Ono podrazumeva da vazduhom polako puni stomak, donji deo pluća, srednji deo i vrhovi pluća. Vazduh se ispušta istim redom: stezanjem donjeg dela stomaka, ispuštanjem vazduha iz donjeg, srednjeg i gornjeg dela pluća.

Uvek treba disati na nos, vrhom nosa, kao kada mirišemo cveće. 

U Plesu Vatre svaki pokret ima tri elementa: početni stav kretanja, kretnju i povratak u početni stav. U početnom stavu radimo udah, i on traje 6 sekundi. Dok pravimo pokret zadržavamo dah 6 sekundi, a pri povratku u početni stav izdišemo 6 sekundi. U sam pokret ubacuje se mantra – ponavljanje jedne određene reči koja odgovara određenoj vežbi.