O Učenju Vatre

Učenje Vatre, prema legendama, potiče iz antičke Grčke, iz Apolonovog hrama u Delfima. Međutim, Sila Vatra kaže:

“Ja nisam iz prošlosti, ja nisam iz budućnosti, ne pripadam nekom prostoru, vremenu ili narodu, ja sam visoko stanje svesti dok kojeg se stiže upornim hodom u ispravnom smeru”.

Prema ovome, Učenje Vatre može se praktikovati uvek i svuda, bez obzira na pripadnost jednom podneblju, religiji, veri i naciji. Ono je duhovno učenje, ili, kako se danas to kaže, spiritualna tehnika kojom se postižu viši nivoi svesti i samoisceljenje. Praktikovanjem tehnika Učenja Vatre čovek dolazi u stanje energetske ravnoteže i na taj način utiče i na svoje fizičko telo, isceljujući sve vidljiva oboljenja, ali i psihičke tegobe.

Postoje dve grupe tehnika samorazvoja unutar Učenja Vatre. To su Ples Vatre i meditacije.

Ples Vatre je osnovna tehnika. Budi svih 12 kvaliteta Duha u čoveku: Eros, Radost, Emotivnost, Ljubav, Ravnoteža, Zakonitost, Progresivnost, Snalažljivost, Stabilnost, Formativnost, Pokretljivost i Međuzavisnost. Za svaki kvalitet duha postoji odgovarajuća vežba, koja osvetljava taj Kvalitet u nama. Konstantnim vežbanjem čovek osvetljava sve svoje Kvalitete Duha.

Prvi i osnovni cilj Učenja Vatre je potpuna samospoznaja, dosegnuti nivo Duha ili potpunu samospoznaju. Na tom putu, kroz spoznaju svakog kvaliteta Duha, kao posledica Znanja javljaju se moći.

Ples Vatre ima zaštitno dejstvo na onoga ko ga praktikuje, a sa druge strane, ima izvanredno terapijsko dejstvo. Svaka od 12 vežbi odnosi se na odgovarajući deo tela i organe. Ako negde postoje slabosti ili bolesti, Ples Vatre deluje tako da se slabosti umanjuju a bolesti isceljuju.

Ples Vatre objedinjuje sva tri elementa života: mišljenje, kretanje i disanje, dovodeći ih do savršenog sklada. Kada se on uspostavi, deluje Veliki Zakon Bezgraničnosti. On ima mnogo formulacija. Najjednostavnija glasi: “Kada se Bezgranično dosegne, Ono se udvostruči”. Radeći na sebi, čovek ujedno menja i svet. U Delfima u Apolonovom hramu stoji dobro poznata izreka: “Upoznaj samoga sebe, upoznaćeš celi svet”. Pitanje koje praktikant Plesa Vatre postavlja celokupnom postojanju glasi: “Ko si, znaš li ko sam ja?”, a to je i suština Učenja Vatre.