Šta je to Učenje Vatre?

Učenje Vatre je drevno duhovno učenje koje potiče iz Apolonovog hrama u Delfima.

To je učenje o tri principa: samorazviću, odbrani i lečenju.

Samorazviće je zahtev da sve što radimo radimo tako da nas to vodi u nas same i pritom otvara spram sveta koji nas okružuje, jer suština našeg razvoja nije odvajanje od sveta. Kada čovek spozna sebe on spozna da nema razlike između njega i sveta koji ga okružuje.

Odbrana je princip koji zahteva od nas da sve što radimo radimo maksimalno bezbedno, u duhovnom smislu u prvom redu, a potom i na svim drugim nivoima, u svim drugim mogućnostima.

Treći princip, lečenje, zahteva od nas da sve što radimo radimo maksimalno zdravo, po nas i po našu okolinu. A ako je neko bolestan, dužni smo da mu pomognemo.

Ono vodi čoveka putem sveukupnog isceljenja i stabilnosti ukazujući kako da unapredi svoje kvalitete, a svoje slabosti svede na minimum ili im potpuno poništi snagu.

Svako od nas je jedinka za sebe i mora proći određen put kako bi dospeo u potpunu ravnotežu i bio u neprekidnom kontaktu sa Energijom Svetla. Učenje Vatre daje nam jasna uputstva šta nam je činiti: biti dosledan i svakodnevno primenjivati Ples Vatre – vežbe disanja, pokreta i mantri u jednom, kojima radimo na našim kvalitetima i ujedno uspostavljamo energetski balans u telu, čime izazivamo pozitivna psihofizička stanja.

Na putu ka ravnoteži, neophodno je i očistiti telo, psihu, duh i dušu od nepoželjnih energetskih zatamnjenja i stoga se preporučuje pijenje Čajeva po Učenju Vatre.

Čajevi po Učenju Vatre

Čajevi po učenju vatre su specifična biljna mešavina spravljena prema drevnim receptima po određenoj ceremoniji mešanja bilja. Pijenje Čajeva po Učenju Vatre omogućava nam da ispoštujemo sva tri principa koji nas vode u harmoniju: samorazviće, odbrana i lečenje. 

Postoji blizu 200 biljnih mešavina. Najčešće se koristi sledećih pet:

JEZERSKA VODA 

Ovo je sredstvo sa višestrukim dejstvom. Deluje na upalne procese, otklanja smetnje na mozgu, ima veliki učinak u otklanjanju strahova, fobija i nesvesnih blokada.

PLANINSKA VODA

Ona smiruje. Izvanredni rezultati postignuti su u tretiranju nervnih i duševnih oboljenja (sve vrste nervoza, depresija, paranoja, šizofrenija, epilepsija i dr.). Ova mešavina bilja daje smirenost i čvrstinu planine.

ORLOVA VODA

Najpovoljnija je za čišćenje organizma. Sve što je višak u organizmu ovaj preparat rastvara i izbacuje iz tela. Prekomerna težina, kamen u žuči ili bubregu, čir, tumori, otrovi, maligniteti, teške zaraze nestaju.

FENIKSOVA VODA

Deluje na ukupnu lepotu čoveka. Budi unutrašnje potencijale, utiče na ten i ukupan spoljni izgled.

HIJAKINTOVA VODA

Ovo je sredstvo koje deluje na eros. Preparat daje erotsku privlačnost i potenciju. Odlično deluje protiv steriliteta, polnih bolesti i anomalija.

Određivanje terapije Čajevima po Učenju Vatre

Pre nego što se odredi koja vrsta čaja je najbolja za konkretan problem nekog klijenta, neophodno je obaviti razgovor sa mnom kako bi se utvrdilo o kakvom se tačno oboljenju radi, koji je njegov izvor (da li je fokus na psihološkom ili čisto telesnom aspektu, iako su oni često nerazdvojni i lečenje se odvija na obe ravni), da li je to sudbinska slabost čoveka ili je reč o jakoj strani koja je ugrožena  i slično. 

Čajevi po Učenju Vatre nemaju nikakva neželjena dejstva i ne ometaju terapiju medikamentima, ukoliko je neko primenjuje. Postoje jednostavna i jasna uputstva kako se čajevi pripremaju za pijenje, kada i u kojoj količini se uzimaju, sa čim se kllijenti upoznaju ukoliko se odluče na terapiju.

Sve konsultacije sa mnom su besplatne, bilo da se klijent odluči na terapiju čajem ili ne. 

KONTAKT