Šta je svetlonoša?

Moćan privezak – amajlija, omogućava neprekidan dodir sa Energijama Svetla. Pruža energetsku zaštitu za telesno i netelesno biće čoveka.

Svakodnevno smo izloženi stresu na razne načine. Bivajući među ljudima, stupamo u dodir sa njihovim energijama. Nešto od toga utiče i na nas, bili mi svesni toga ili ne.

Uronjeni u svet medija, društvenih mreža i izloženi mnoštvu informacija koje dopiru do nas, uvek nakupljamo naboj stresa, hteli mi to ili ne. I kada se sve to pridoda našim ličnim opterećenjima i brigama, dolazimo u situaciju narušenog energetskog balansa.

Nakon rada sa ljudima koji traje više od dvadeset godina, a u toku neprekidnog rada na sebi, došla sam do ideje o Svetlonoši koji donosi neprekidan kontakt sa isceljujućim Energijama Svetla.

Ispijanje Čajeva po Učenju Vatre dovodi do normalizacije na psihofizičkoj ravni kod čoveka. Da bi se stanje ravnoteže održalo, neophodno je ostati u kontaktu sa Svetlom. Nošenje priveska Svetlonoše to omogućava. On je predmet – prenosnik informacije Svetla. Preko njega suptilne vibracije moćnog izvora životne energije postepeno osvetljuju sva zatamnjenja u našem biću i usmeravaju nas u pravcu prosvetljenja. Samim tim, kako dolazi do razbijanja zatamnjenja, dolazi do isceljivanja na svim nivoima (duh, duša, psiha, telo).