g0014cce6bdfd4b2602c5e9929d17dcc42ab67a1fea9ae639928d65abf3d876f5b82b00afea8cef32b12dcfda9f334cacef39b47ddb69b85a177bf0d714f3b7fd_1280-4153292.jpg

Šta je to isceljenje?

Ljudi stanje zdravlja povezuju sa dobrostanjem fizičkog tela. I odista, kada je naše telo u ravnoteži, mi možemo da razvijamo druge delove našeg bića. Međutim, kada naše telo pokazuje znake nekog oboljenja, naš se fokus premešta na to određeno mesto i istovremeno prestaje naše zanimanje za druge aspekte našeg postojanja. Strah da nas takvo stanje može odvesti u smrt postaje dominantna misao i emocija i on nas blokira da sagledamo širu sliku svega. A upravo trenutak kada strah počinje svoju dominaciju ključan jhe da pođemo ka procesu dubokog isceljenja.

brain, thinking, silhouette-7849202.jpg

Jako je važno osvestiti činjenicu da MI NISMO NAŠE FIZIČKO TELO. Poistovećivanje samo sa telom ograničava opasno našu percepciju i zatvara nas isključivo u svet materije. Važno je biti svestan da je svaka manifestacija materije, pa i naše telo, samo određena frekvencija večne, neuništive energije životne sile koja naše postojanje povezuje sa nekim drugim nivoima postojanja.

Dobro je poznato da oko fizičkog tela imamo slojeve aure koji upućuju na različitu prirodu više energetskih polja koja svako od nas poseduje. Ako je energija životne sile protočna, ako se nesputano kreće na svim nivoima našeg bića, mi smo zdravi. Naše telo je vitalno, um je stabilan i otvoren, emocije izbalansirane. Ali ako na bilo kom sloju aure postoji blokiran protok energije, to se odmah manifestuje u ili na našem telu kao oboljenje. Lečenjem tela mi pristupamo lečenju posledica narušenog energetskog toka, ali šta je sa uzrokom?

Svi koji smo inkarnirani na planeti Zemlji imamo samo jednu pravu “misiju” ili zadatak: da iscelimo naša bića na najdubljim nivoima razrešavajući energetske “traume” nastale ili u inkarnacijskim putovanjima ili u samo naizgled ličnim iskustvima u kojima smo na različite načine doživeli narušavanje energetskog balansa našeg bića.

brain, thinking, silhouette-7849202.jpg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top